AB Vägg & Taksystems kvalitetspolicy


AB Vägg & Taksystem ska alltid eftersträva nöjda kunder.


Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer AB Vägg & Taksystem som leverantör. Våra leveranser ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå detta ska vi:

  • Sträva mot noll fel
  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Ha kunniga medarbetare och ledare


Peter Setälä
VD