Kv Tre Vågor, Helsingborg - SERNEKE

2018-11-20

I det havsnära läget Oceanhamnen i Helsingborg bygger SERNEKE 49 lägenheter samt en viss mängd centrumverksamhet i projektet Trevågor.

SERNEKE valde Vägg & Taksystem som leverantör av utfackningsväggar!