Utfackningsvägg

 

Utfackningsvägg med stål- eller trästomme blir alltmer den vanligaste typen av yttervägg i flerbostadshus med bärande stomme av betong och/eller stål.
Utfackningsväggen bär inga vertikala laster utan tar upp enbart vindlast och egenvikt.

Denna typ av yttervägg är mycket konkurrenskraftig bland annat tack vare sin goda termiska isoleringsförmåga i förhållande till sin tjocklek. Den är också mycket gynnsam att förtillverka.

Från att ha varit en lösning på vägg i Sverige/norden sprider sig för närvarande användningen över Europa i takt med ökade krav på värmeisoleringsförmåga.

AB Vägg & Taksystem tillverkar utfackningsväggar av högsta möjliga kvalitet efter dina önskemål – allt för att produkterna skall passa dina personliga projekt som kund.

Väggelementen utföres antingen i stål, trä eller en kombination av stål och trä. Väggelementen kan fås helt anpassade efter objektets krav. Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa redan vid väggtillverkningen. På det sättet sparas arbetstid och krantid på bygget.

En oorganisk klimatskiva - SINIAT WeatherDefence monteras vanligtvis på utsida väggstomme. Vi anpassar vindskyddet utefter önskemål från byggherre/entreprenör.

En kvarsittande form, bjälklagsform, kan monteras på utsida av väggelementet. Bjälklagsformen finns i flera utförande/höjder och passar till de flesta objekten. Bjälklagsformen kan fås både oisolerad och isolerad efter objektets krav. Bjälklagsformen har också en förberedelse och förstärkning för skyddsräcken, som kan monteras på fabrik.

Montering av fönster utföres på fabrik för uppnå ett tätt skal under byggnadstiden. Detta medför även plats- och tidsbesparingar på arbetsplats. Fönsterna skyddas med plast både invändigt och utvändigt.

AB Vägg & Taksystem erbjuder även såväl leverans som montering av stålpelare i utfackningsväggar. Brandisolering av stålpelare kan med fördel monteras innan montering i väggar.

Väggelement levereras på CE-godkända ställ enligt lyft- och transportdirektiven. Leverans sker huvudsakligen med egna bilar. Retur av väggställ sker oftast vid nästkommande leverans.

Elementen kan levereras med klockslagsleverans till bygget.